30Dec

Niki


Ik heb 3 kinderen tussen de 5 en de 15 jaar oud, ik zie hen stilaan moedeloos worden omwille van het feit dat ze niets meer mogen doen: geen scouts, geen academie, amper sport, geen contact met hun vrienden…
Zelf zet ik me samen met mijn judoteam in om zo veel mogelijk kinderen aan het sporten te houden door o.a. het aanvechten van de sluiting van de sporthallen voor kids U13, het organiseren van judo-2-daagsen, investeren in nieuw sportmateriaal zodat ook +13 kinderen kunnen blijven sporten buiten,..

Leave a reply