18Mar

Lien De Baerdemaecker


Ik vind het een super mooi initiatief! Ik ben zelf student verpleegkunde en weet dat er veel te weinig aandacht gaat naar mentale gezondheid en dat er nog te veel taboe heerst rond geestelijke gezondheidsproblemen. Dit initiatief is super mooi en verdiend inzet!!

Leave a reply